Bouppteckning och arvslott

Har en förälder eller ett syskon utan bort gått bort och lämnat tillgångar efter sig kommer frågan om bouppteckning och arvsdelning dyka upp. Här går vi igenom vad man kan göra själv, vad man bör eller inte bör göra själv och när det kan vara bra att anlita en begravningsbyrå eller en jurist till hjälp.

Göra bouppteckning själv

Svensk lag säger att en bouppteckning ska upprättas och att den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet. En månad efter att den är upprättad ska den vara insänd till skatteverket för granskning och godkännande.

Vad säger lagen?

Det finns inget som säger att du måste ta hjälp av en expert utan lagen säger bara att någon ska göra en bouppteckning. Vidare säger lagstiftningen att de, två personer, som upprättar bouppteckningen ska vara ”trovärdiga” och ”kunniga” för att genomföra uppdraget.

Fördelar

Den största fördelen med att själv, tillsammans med en annan anhörig eller dödsbodelägare, upprätta en bouppteckning är att det inte kostar mer än tiden man lägger. I stora drag behövs inte mer än att checka av alla arvsberättigade, alla tillgångar och alla skulder.

Risker

Det kan låta enkelt att checka av ett fåtal saker men hur kan man garantera att man har adresserat alla arvsberättigade? Det är inte så lätt som man tror att få en överblick över en persons samtliga tillgångar och skulder heller.

Med hjälp av en begravningsbyrå

Med en begravningsbyrå eller jurist med i processen hos  har man åtminstone en erfaren person som pekar på vad som ska göras för att slutföra varje steg i processen. De kanske inte kontaktar varenda bank i hela Norden för att söka tillgångar men de påminner om vikten av att undersöka saken noggrant innan man hastar vidare till nästa fråga. Om inte den begravningsbyrå som anlitas har denna tjänst kan de ofta tipsa om en lokal jurist.

Skifta boet till dödsbodelägarna

När en bouppteckning är upprättad och godkänd av skatteverket sker nästa steg i processen. Dödsboet förs över till att ägas av dödsbodelägarna, dvs. de arvsberättigade. När det steget är genomfört kan man börja fördela tillgångar i dödsboet, betala av skulder och sälja tillgångar som fastigheter, värdepapper med mera.

Fördela arv själva

När man har kommit så här långt i processen är den begravningsbyrå ni anlitade ute ur bilden. Det finns dock ingen lagstiftning som säger att dödsbodelägarna måste anlita en familjerättsjurist för att fördela dödsboet. Det står er fritt att förhandla om vilka tillgångar som ska gå till vem för att man ska följa testamentet och göra processen så rättvis som möjligt.

Fördelar

Fördelarna är återigen att man sparar pengar eftersom en jurist tar betalt för att dela med sig av sin kompetens.

Risker

De pengar man betalar juristen kan det vara värt för att slippa livslånga konflikter i släkten. Dessutom kan man riskera att bli stämd om en av de arvsberättigade anser sig vara felfördelad.

Svårsålda tillgångar

Om man exempelvis har tillgångar som är svåra att sälja men som har någon form av värdering går det kanske inte att dela exakt enligt arvslotten. Därmed krävs någon form av kompromisser för att lösa ut arvet och slutföra processen.

Scroll to top