Så skyddar du taket från fukt 

De flesta vet att fukt kan orsaka stora och kostsamma skador på byggnader. Det är emellertid ett problem som går att förebygga. Här ska vi ta upp hur du förhindrar att ditt tak drabbas av dyra fuktskador. 

 

Håll taket rent 

Ofta är vi mycket noga med att hålla vår gårdsplan och utrymmet inomhus rent, men få tänker på att även ge taket en rengöring med jämna mellanrum. På taket samlas en hel del smuts som kan leda till fuktskador. Det kan till exempel vara blöta löv och påväxt av mossa. Speciellt mossa kan vara en stor bov när det gäller fuktskador. När mossan växer på taket samlar den nämligen på sig fukt. När fukten sedan fryser till under de kalla månaderna kan den orsaka sprickor i betong- eller tegelpannor som gör att ytterligare fukt kan ta sig in och orsaka skador på ditt innertak. 

 

Det går bra att själv sopa av taket ibland för att förhindra påväxt. Då kan du också passa på att leta efter trasiga pannor och byta ut dem. Ett annat alternativ är att anlita en firma som utför rengöring av tak. Då får du en mycket noggrann rengöring och taket behandlas även med medel som förhindrar ny påväxt. Det kan med andra ord vara en väl värd investering för att skydda din bostad. 

 

Se över hängrännor 

Vid nederbörd är det meningen att vatten ska rinna av taket och sedan färdas vidare ned i dina hängrännor för att ledas ned i stuprör och kastas ut på marken. Om hängrännorna är felriktade eller om mycket smuts har samlats i dem är det dock svårt för dem att göra sitt jobb. Det kan leda till att vatten samlas och svämmar över, något som i förlängningen kan leda till fuktskador. Det är därför viktigt att du ser över dina hängrännor och rengör dem från smuts med jämna mellanrum. Hängrännorna bör också ha rätt lutning för att vattnet ska kunna rinna ned. Misstänker du att lutningen blivit rubbad kan det vara bra att anlita ett proffs för att återställa rätt lutning. 

 

Då är det tid för takbyte 

Även om du är väldigt noga med att hålla efter ditt tak blir det förr eller senare dags att byta ut det. Olika typer av tak har olika lång livslängd. Ett tak av tegelpannor har till exempel en livslängd på 40 till 60 år, medan ett tak av plåt bara klarar sig 30 till 40 år. Håll därför reda på när taket senast lades om för att avgöra när det börjar bli dags att byta ut det. Det är också bra om du undersöker statusen på taket med jämna mellanrum. Ibland kan det hända att du bara behöver byta ut enstaka trasiga takpannor och inte hela taket. Med andra ord är det viktigt att ha koll på sitt tak för att det ska få en så lång livslängd som möjligt. 

 

Scroll to top